Robot Sơn PU


Tốc độ sơn 200 Mét/Phút
Tự động thay dổi kiểu sơn theo chương trình cài đặt
Tự động Phun bảng rộng hay tia nhỏ theo chương trình
Tự động phối màu sơn - đáp ứng 10 màu sơn hay nhiều hơn.
Phun sơn mịn - bóng - hạt.
Đáp ứng tất cả yêu cầu về thao tác sơn thay thế công nhân.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét